SI-TERAPIA

Sensorisen integraation terapia (SI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta.

SI-terapia edellyttää terapeutilta ammatillisen täydennyskoulutuksen (n. 38 op) Sensorisen Integraation teoriaan ja terapiaan.

SI-terapiassa keskeistä on myös SI-terapian kriteerit täyttävä monipuolisia aistikokemuksia ja toimintamahdollisuuksia tarjoava ympäristö, minkä vuoksi SI-terapia toteutuu vastaanotolla. SI-terapiassa lapsi on aktiivinen toimija ja lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään mahdollisimman paljon aina kun se on terapian tavoitteiden mukaista. Lapsen oma motivaatio toimintaan ja kokemukset itsestä aktiivisena toimijana on SI-terapiassa erityisen tärkeää. Ulkopuolisen silmin SI-terapia näyttääkin usein hauskalta lapsen itse tuottamalta leikiltä mutta terapeutti ohjaa tilanteita koko ajan mm. lapsen toimintaa, vireystilaa, ja toiminnan tarjoamia aistimuksia intensiivisesti analysoiden ja tukien lasta koko ajan hienovaraisesti omassa yksilöllisessä kehityksessään.

Ks. halutessasi lisää SI-terapiasta ja siihen liittyvästä teoriasta esim. sity.fi.

”Enkeli osaa lentää ja lintu ja kuka vaan
kunhan on siivet sydämessä ja tuuleen uskaltaa.”


YHTEYSTIEDOT

Terapiahuone Sininen Silta Ky
Madekuja 2
45160 Kouvola

Sini Munne
Toimintaterapeutti
Sensorisen integraation terapeutti

puh. 050 347 0467
etunimi.sukunimi@gmail.com
Sinin esittely

Avoinna
Arkisin klo 8-16